სერვისები

დაცვის ტექნიკური საშუალებები

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ობიექტების დაცვის განსახორციელებლად, გამოიყენება ახალი თაობის ამერიკული წარმოების ინფორმაციული პერიფერიული მოწყობილობები და ამერიკული კომპანია AES Intellinet-ის გადამცემები. ეს სისტემა ექსკლუზიურად გამოიყენება ჩვენს მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წლიდან და უზრუნველყოფს ობიექტიდან გადმოცემული სიგნალების უდანაკარგო მიღებას და მათ უსწრაფეს დამუშავებას.

დაცვის პოლიცია მომხმარებელს სთავაზობს ორი სახის მომსახურებას:

 • დაცვა პერიმეტრული დაცვითი სიგნალიზაციით,  რომელიც ორიენტირებულია გახსნა-დაკეტვაზე, დაკეტვის დროს პანელზე კოდის აკრეფვით ობიექტი გადადის დაცვის რეჟიმზე.
 • საგანგაშო ღილაკით მომსახურება, რომელიც დისტანციურად მაგრდება მომხმარებლისთვის სასურველ ადგილას და ღილაკზე თითის დაჭერისას განგაშის სიგნალი გადაიცემა ცენტრალურ პულტზე და რეაგირების ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე უსწრაფესად ცხადდება.

დაცვის პერიმეტრული საგანგაშო სიგნალიზაციით მომსახურების სარგებლობისთვის, დასაცავ ობიექტზე ინსტალირდება და მოთხოვნისამებრ უერთდება შემდეგი მაუწყებელი:

 • ორმაგი მოქმედების იმუნო დეტექტორი, რომელიც კედელზე ფიქსირდება, რეაგირებს მოძრაობაზე და არ რეაგირებს ცხოველებზე.
 • ვიბრო-სენსორული მაუწყებელი, რომელიც დაფუძნებულია დარტყმის გამოვლენის ტექნოლოგიაზე და რეაგირებს დარტყმაზე.
 • კვამლსაწინააღმდეგო ტემპერატურული სენსორი - ფოტო-ელექტრო კვამლსაწინააღმდეგო სენსორი, რომელიც განსაზღვრული რაოდენობის კვამლზე რეაგირებს და მისი აღმოჩენისთანავე განგაშის სიგნალს გადასცემს.
 • მინის მსხვრევის დეტექტორი -  რეაგირებს ნებისმიერი მინის მსხვრევის შემთხვევაში.
 • CO2 დეტექტორი - რეაგირებს ნებისმიერი სახის მომწამლავი აირის გაჟონვის შემთხვევაში.

ობიექტში დამონტაჟდებული სხვადასხვა სახის ტექნიკური საშუალებების მეშვეობით განგაშის სიგნალი გადაეცემა ცენტრალურ დაკვირვების პუნქტს. განგაშის სიგნალის მიღებიდან 2-5 წუთში, დაცვის პოლიციის ოპერატიული რეაგირების  ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე ცხადდება.

აღნიშნული აპარატურის ინსტალაციას ახორციელებენ მაღალკვალიფიციური საინჟინრო-სამონტაჟო ჯგუფები, რომლებიც აღჭურვილნი არიან თანამედროვე ტექნიკური  და სატრანსპორტო  საშუალებებით.

ტექნიკური საშუალებებით დაცვის ყოველთვიური გადასახადი:

კომერციული ობიექტი

150 ლარიდან

საცხოვრებელი ბინა

60 ლარიდან

ინდივიდუალური სახლი

100 ლარიდან

სააგარაკო ზონა

100 ლარიდან

საცხოვრებელი ბინა + აგარაკი

135 ლარიდან

სააგარაკო ზონებია: საგურამო, ნატახტარი, მისაქციელი, არაგვისპირი, ბულაჩაური, წითელსოფელი, წყნეთი, კოჯორი, მანგლისი, კიკეთი, ოქროყანა, წავკისი, ტაბახმელა და მათი მიმდებარე ტერიტორიები.

ვრცლად

საპოლიციო დაცვა

დაცვის პოლიცია გთავაზობთ ობიექტების დაცვას, როგორც საპოლიციო ძალით, ასევე კომბინირებულ - საპოლიციო და ტექნიკური საშუალებებით დაცვას.

დაცვის პოლიცია დასაცავი ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ისეთი დაცვის გადაწყვეტილებას შემოგთავაზებთ, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში დაზოგავს თქვენს ფინანსურ რესურსებს ისე, რომ დაცვის ხარისხი თანამედროვე სტანდარტებთან იყოს შესაბამისობაში.

დაცვის პოლიციის მიერ საპოლიციო ძალით დაცვა ხორციელდება, როგორც დღის განმავლობაში -  სამუშაო საათებში, ასევე 24 საათიანი რეჟიმით.

დაცვისთვის საჭირო პოლიციელთა რაოდენობა დამოკიდებულია ობიექტის ტექნიკურ გამაგრებაზე და სპეციფიკაზე.

ობიექტების საპოლიციო ძალით დაცვის დროს თანამშრომლები აღჭურვილნი არიან უნიფორმით, სპეციალური საშუალებებით და ცეცხლსასროლი იარაღით.

 

 საპოლიციო ძალით დაცვის ტარიფები:

უმცროსი ინსპექტორი 1400 ლარიდან
ვრცლად

დაცვა-გაცილება

დაცვის პოლიცია გთავაზობთ დაცვა-გაცილების მომსახურებას. დაცვა - გაცილება ხორციელდება თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ავტომობილებით, ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებული თანამშრომლების მიერ, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. 

მომსახურების ძირითადი მიმართულებებია: 

 • ფიზიკური პირების, VIP სტუმრების, დელეგაციების და ტურისტული ჯგუფების დაცვა - გაცილება;
 • ფულადი სახსრების, ძვირფასი ლითონების და ფასეულობების დაცვა - გაცილება;
 • სამუზეუმო ექსპონატების, ხელოვნების ნიმუშების და კერძო კოლექციების დაცვა - გაცილება;
 • ტრანზიტული ტრანსპორტის, ავტო-კოლონების, სასოფლო-სამეურნეო, არაგაბარიტული და ზენორმატიული ტვირთების დაცვა - გაცილება;
 • ფსიქოტროპული მედიკამენტების, ფეთქებადი, რადიოაქტიური, ქიმიური  და სხვა ნივთიერებების დაცვა - გაცილება

 

მომსახურების ტარიფები:

კატეგორია გადასაზიდი ტვირთის ზომები მომსახურების ღირებულება ერთ ავტომობილზე
20 კმ-ის ჩათვლით 20 კმ-ის ზევით 100 კმ-ის ჩათვლით 100 კმ-ის ზევით
1 არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთების დაცვა-გაცილება  სიმაღლე 4.0 მ-დან - 6.0 მ-მდე 500 ლარი 500 ლარი + 20 კმ-ს ზევით ყოველ 1 კმ-ზე 20 ლარი 2100 ლარი + 100 კმ-ს ზევით ყოველ 1 კმ-ზე  15 ლარი
სიგანე 3.0 მ-დან - 6.0 მ-მდე
სიგრძე 24.0 მ-დან - 40.0 მ-მდე
სიმაღლე 6.0 მ-იდან არანაკლებ 300 ლარი ყოველ 1 კმ-ზე არანაკლებ 200 ლარი ყოველ 1 კმ-ზე არანაკლებ 100 ლარი ყოველ 1 კმ-ზე
სიგანე 6.0 მ-იდან
სიგრძე 40.0 მ-იდან
2 ფიზიკურ პირთა გაცილება (ექსკორტირება); სამუზეუმო ექსპონატების,  ნარკოტიკული საშუალებების,
ზენორმატიული (მძიმეწონიანი), საშიში
 და სხვა ტვირთების დაცვა-გაცილება 
  350 ლარი 350 ლარი + 20 კმ-ს ზევით ყოველ 1 კმ-ზე 8.5 ლარი 1030 ლარი + 100 კმ-ს ზევით ყოველ 1 კმ-ზე 5.5 ლარი
ვრცლად

პირადი დაცვა

დაცვის პოლიცია გთავაზობთ პირადი დაცვის მომსახურებას. აღნიშნული სერვისი უზრუნველყოფს კონკრეტული პირის (პირების) უსაფრთხოებას. დაცვის პოლიციას გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება პიროვნების პირად დაცვასა და ესკორტირებაში.

დაცვის პოლიცია იცავს საქართველოს და უცხო ქვეყნების ასეულობით მოქალაქეს. ჩვენს უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს პარტნიორების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მონიჭებული ნდობისა და პასუხისმგებლობის მაღალპროფესიულ დონეზე შესრულება. 

პირადი დაცვის თანამშრომლები გადიან სპეციალურ კურსებს, სადაც ითვისებენ  პირის მაქსიმალურად ეფექტური დაცვის ტექნიკას.

პირადი დაცვის ხელშეკრულების გაფორმებისას, მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს პირად დაცვაში აიყვანოს როგორც მოქმედი თანამშრომელი,  ასევე მისი ნდობით აღჭურვილი პირი.

 

პირადი დაცვის ტარიფები:

   უმცროსი ინსპექტორი

 2000 ლარი

   ინსპექტორი

 2400 ლარი

   უფროსი ინსპექტორი                                                  

3000 ლარი

 

პირადი დაცვის დამატებითი მომსახურება

პირადი დაცვის დამატებითი მომსახურება გულისხმობს ავტომობილით სარგებლობას. ავტომობილით მომსახურებაში შედის მინების დაბურვა და სახელმწიფო ნომრით სარგებლობა. მომსახურების ტარიფი შეადგენს 3000 ლარს.

ვრცლად

ინკასაცია

დაცვის პოლიცია მომხმარებელს სთავაზობს ფულადი სახსრებისა და ძვირფასეულობის ინკასაციას. ინკასაცია ხორციელდება თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემებით აღჭურვილი მანქანებით. დაცვის პოლიციის საინკასაციო მომსახურებით საქართველოს თითქმის ყველა წამყვანი ბანკი სარგებლობს. ჩვენი თანამშრომლები გადიან მუდმივ საცეცხლე პრაქტიკულ და თეორიულ გადამზადებას.

 

ვრცლად

GPS მომსახურება

დაცვის პოლიცია გთავაზობთ ავტომობილების GPS მომსახურებას. აღნიშნული სერვისი გთავაზობთ ავტომობილის ადგილმდებარეობის, სიჩქარის, გავლილი ტრაექტორიის, მოძრაობის დროის, ძრავის მდგომარეობის LIVE - მონიტორინგს. 

ავტომობილებში მონტაჟდება GPS/GPRS მოწყობილობები, რომლებიც GPS სატელიტებიდან მიღებულ სიგნალს ამუშავებენ და ადგენენ ავტომობილების ადგილმდებარეობას. ინფორმაცია GPS - ით გადაეცემა ცენტრალურ სერვერს, სადაც ხდება დამუშავება, დახარისხება და ბაზებში განთავსება. მომხმარებელი ავტომობილებს ონლაინ-რეჟიმში, ვებ-გვერდის  www.gpscontrol.ge - ს მეშვეობით აკონტროლებს. 

 

GPS/GPRS მონიტორინგით შესაძლებელია შემდეგი ინფორმაციის მიღება:

 •  ავტომობილის  ადგილმდებარეობა, მოძრაობის მიმართულება
 •  საწვავის მოხმარება
 •  მოძრაობის ეფექტური სტრატეგია
 •  მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე
 •  ინფორმაცია გავლილ მანძილზე
 • ადგილზე მისვლის, გაჩერების და წამოსვლის დრო

 

 

 

ვრცლად

დაგვიკავშირდით

იურიდიული მისამართი:
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი N:158 ინდექსი: 0131

მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი:
ქ. თბილისი ფანჯიკიძის N6
info@spd.ge
125
FACEBOOK

მოგვწერეთ

 • ქ. თბილისის დპ სამმართველო
  მისამართი: წერეთლის გამზირი 136
  ტელეფონი: 577 609-001; 2 35 22 25; 2 34 77 82;
  ელფოსტა: tbilisi@spd.ge
 • კახეთის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: თელავი, ჩოხელის ქ.35
  ტელეფონი: 577 609-323; (0 350) 27 31 85;
  ელფოსტა: kakheti@spd.ge
 • სამეგრელო-ზ/სვანეთის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: ფოთი, ნ. ჟვანიას ქ.30
  ტელეფონი: 577 609-411; (0 493) 22 22 19;
  ელფოსტა: samegrelo-zemosvaneti@spd.ge
 • იმერეთი-გურიის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: ქუთაისი, ნიკეას ქ.5
  ტელეფონი: 577 025-003; (0 431) 22 48 65;
  ელფოსტა: imereti-guria@spd.ge
 • აჭარის დპ სამმართველო
  მისამართი: ბათუმი, აბუსერიძის ქ.11
  ტელეფონი: 577 025-815; (0 422) 27 02 97 79;
  ელფოსტა: adjara@spd.ge
 • ქვ. ქართლის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: რუსთავი, მშენებელთა ქ.23
  ტელეფონი: 577 025-326;
  ელფოსტა: kvemo-kartli@spd.ge
 • შიდა ქართლის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: გორი, თამარ მეფის ქ.116
  ტელეფონი: 577 609-189; (0 370) 27 46 73;
  ელფოსტა: shida-kartli@spd.ge
 • სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: ახალციხე, ნათენაძის ქ.35
  ტელეფონი: 577 609-489; (0 365) 22 00 41;
  ელფოსტა: samtskhe-javakheti@spd.ge
 • მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური დპ სამმართველო
  მისამართი: მცხეთა, ღვინჯილიას ქ.5
  ტელეფონი: 577 609-103/106; 2 51 22 03;
  ელფოსტა: mtskheta-mtianeti@spd.ge